Verbreding A50 Valburg – Grijsoord

Betere doorstroming tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord

De wegindeling van de Rijksweg 50 tussen knooppunt Valburg (155,3 km) tot aan knooppunt Grijsoord (169,2 km) is verbreed. Dagelijkse filevorming, als gevolg van het intensieve wegverkeer wat over de Neder-Rijnbrug rijdt, vormt hiervoor de aanleiding. De wegcapaciteit is toegenomen, doordat de snelweg in beide richtingen met één rijstrook is uitgebreid naar 2×3 rijstroken. Om dit mogelijk te maken zijn twee bruggen vervangen en is één brug versterkt door een innovatieve versterkingsconstructie. Daarnaast zijn de bestaande voegovergangen aangepast.
 

Deze opdracht bestaat uit drie kunstwerken. Twee nieuwe kunstwerken die de oude bruggen over de Linge (KW3) en de Eldensche Zeeg (KW4) vervangen en, meest in het oog springend, het ontwerp voor de versterking van de grote rivierbrug over de Neder-Rijn bij Heteren (KW7). Door de toegename in verkeersbelasting, van 2×2 naar 2×3 rijstroken, is voor de versterkingsconstructie van de brug bij Heteren een dwarskrachtreducerende maatregel ontworpen. De toegepaste versterkingsconstructie bestaat uit een stalen frame aan de onderzijde van de kokerliggerbrug met aan de binnenzijde van de koker een stalen deviator aan beide zijden naast de dwarsdrager. Deze constructie vormt de dwangpunten voor de voorspanstrengen welke, vanuit het stalen frame, over de deviatorconstructies en door de dwarsdrager worden geleid.

Deze innovatieve oplossing is in Nederland nog niet eerder toegepast. Voor de daadwerkelijke plaatsing en verdere uitvoering is de volledige constructie in een testopstelling
op volledige schaal beproefd en geoptimaliseerd. De nieuwe kunstwerken KW3 en KW4 zijn beide integraalconstructies met één overspanning. Deze zijn gefaseerd gebouwd om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dit was mogelijk omdat beide kunstwerken bestaan uit drie afzonderlijke naast elkaar gelegen brugconstructies.

Je zou kunnen zeggen dat er zes bruggen gebouwd zijn. De dekconstructie bestaat uit prefab volstortliggers met een druklaag die momentvast verbonden is met de onderliggende hooggelegen landhoofden, gefundeerd op een paalfundatie.
 

Opdrachtgever: Heijmans Integrale Projecten

Globale omschrijving opdracht: Wagemaker nam als ontwerpend constructeur deel aan het winnende tenderteam. Deze ontwerpen zijn uitgewerkt tot een DO en UO.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp