Verdubbeling N381

Meer capaciteit op de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde

De N381 loopt van Drachten naar de Drentse grens, door de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststelingwerk. De N381 wordt omgevormd tot een autoweg met een maximum snelheid van 100 km/uur. Van Drachten tot Donderbroek wordt de N381 dubbelbaans. De weg wordt aangepast van 1×2 rijstroken naar 2×2 rijstroken.
 

Het project N381 is meer dan de aanleg van een dubbelbaans weg. Het gebied rondom de weg is ook flink aangepakt met meer aandacht voor de dieren. Zo zijn er ecoduikers, dassentunnels, faunatunnels en hop-overs voor vleesmuizen gecreëerd.

Voor de infrastructuur verbreedt Heijmans infra een vijftal kunstwerken zodat er voldoende ruimte is voor de nieuwe wegindeling. Dit houdt de aanpassing in van onderdoorgang ’t West, fietstunnel ‘t Hoogezand, autotunnel Balkweg, brug Lochtenrek/Tjonger en viaduct Drie Tolhekken. Wagemaker maakte in opdracht van Heijmans in de VO fase een inventarisatie met aanbevelingen van de beeldkwaliteit van de vijf kunstwerken en verzorgde de uitwerking van de onderdoorgang ’t West en Brug Lochtenrek in de DO- en UO-fase.

Bij onderdoorgang ’t West is een tweede tunnelbak aangelegd naast de bestaande. De onderdoorgang bestaat uit negen moten met een totale lengte van 200 meter. Het betreft acht open moten en één gesloten moot waar de Schotlandseweg kruist. De onderdoorgang is gefundeerd op ankerpalen en wordt gebouwd in een omvangrijke waterberging.

Brug Lochtenrek bestaat uit drie overspanningen met een totale lengte van circa 80 meter. De dekconstructie is opgebouwd uit prefab voorgespannen OT-liggers met een in situ gestorte druklaag. De onderbouw ligt in lijn met de bestaande brug zodat de landhoofden en tussensteunpunten één geheel vormen.

 
Principaal: Provincie Friesland
Opdrachtgever: Heijmans Infra B.V.
Globale omschrijving opdracht: Architectonische ondersteuning VO-fase en uitwerking van de onderdoorgang ’t West en Brug Lochtenrek/Tjonger in de DO- en UO-fase.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp