Vervanging Drechtbrug Leimuiden

Zonder hulpbrug de nieuwe brug op de plaats van de bestaande brug bouwen

De oude brug over de Drecht in de N207 bij Leimuiden moest worden vervangen. Deze brug voldeed niet meer aan de huidige veiligheidseisen. De nieuwe Drechtbrug is op exact dezelfde locatie gebouwd als de oude brug. Dit is gerealiseerd door een fasering in langsrichting aan te brengen, de oude brug in lengterichting half te slopen en de nieuwe half te bouwen. In deze fase is het verkeer over het resterende deel van de oude brug geleid. In de tweede fase is het verkeer over de halve nieuwe brug geleid, zodat de oude brug volledig kon worden gesloopt en ook het tweede deel van de nieuwe brug gebouwd kon worden.
 

Wagemaker heeft het Definitief en Uitvoeringsontwerp verzorgd van de nieuwe Drechtbrug. De nieuwe Drechtbrug bestaat uit twee hooggelegen landhoofden en twee tussensteunpunten bestaande uit wanden op poeren. De dekconstructie is opgebouwd uit drie velden van prefab railliggers met een in het werk gestorte druklaag. T.p.v. de tussensteunpunten zijn buigslappe voegen toegepast.

Vanwege de bouwfasering zou het logisch zijn om per rijrichting een apart dek te maken, maar hierdoor is het in de toekomst moeilijker om een nieuwe wegindeling te maken. Met één dek voor de totale wegbreedte is de brug toekomstvaster.

De brug heeft drie overspanningen van ca. 22, 36 en 22m en een totale breedte van bijna 20m. Aan de zijkant van de landhoofden gaat de dekrand vloeiend over in wandpanelen, zodat dek en landhoofden één geheel vormen.

Voorwaarden bij de bouw zijn dat het verkeer beperkt en slechts kortdurend gestremd mag zijn en de aanwezigheid van palen en fundering van meerdere oude bruggen. Aan de eerste voorwaarde werd voldaan door het verkeer over één helft van de bestaande brug te leiden, de andere helft te slopen en op deze plaats de helft van de nieuwe brug te bouwen. Daarna is het verkeer omgeleid over het nieuwe deel, is de oude brug gesloopt en het tweede deel van de nieuwe brug gebouwd. Hiermee kon de inzet van een hulpbrug worden uitgespaard. De bestaande funderingen zijn door Wagemaker zo goed mogelijk in kaart gebracht en het palenplan van de nieuwe brug is hierop afgestemd. Bij conflicten tijdens uitvoering is geadviseerd over nieuwe paallocaties, zodat de uitvoering niet vertraagt.
 
Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij VOBO bv

Globale omschrijving opdracht: Definitief en Uitvoeringsontwerp van de nieuwe Drechtbrug, toetsing herberekening bestaand kunstwerk en toetsing berekening prefab dekconstructie
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp