Viaduct John F. Kennedylaan

Nieuw viaduct voor de HOV2-baan in Eindhoven

De aanleg van dit viaduct maakt onderdeel uit van de tweede Hoogwaardig Openbaar Vervoeras (HOV2) door Eindhoven. Deze vormt een snelle busverbinding van Nuenen, via het centrum, naar de High Tech Campus. HOV2 biedt hiermee een alternatief voor de auto. Voor een snelle doorstroming krijgt het HOV2 voorrang bij verkeerslichten en hiervoor zijn vrijliggende busbanen nodig. Ter hoogte van de kruising Sterrenlaan – John F. Kennedylaan wordt een nieuw viaduct tussen twee bestaande viaducten gebouwd over de John F. Kennedylaan.
 

Een rechttoe-rechtaan RAW-bestek spreekt op het eerste oog niet het meest tot de verbeelding. Toch blijkt telkens weer dat er duidelijke kwaliteitswaarde uitgaat van een goed ontwerp, een duidelijk bestek en een vlotte en complete aanbesteding. Plezierig voor opdrachtgever en aannemer.

Het nieuwe viaduct is gebouwd tussen twee bestaande viaducten. De beschikbare ruimte tussen beide viaducten bedraagt slechts 15 meter. De beperkte tussenruimte vormt een grote uitdaging. Voor met name het aanbrengen van de funderingspalen was het een hele puzzel om te kijken hoe een grote boorstelling gepositioneerd kon worden tussen de bestaande dekken en tegelijkertijd het verkeer op de John F. Kennedylaan zo min mogelijk te hinderen. De landhoofden zijn net als de tussensteunpunten gefundeerd op in de grond gevormde buisschroefpalen. Hiermee is de geluidsoverlast en trillingshinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

De dekconstructie heeft vier overspanningen en bestaat uit prefab volstortliggers met een druklaag van landhoofd tot landhoofd. Hierdoor zijn er geen wegovergangen ter plaatse van de tussensteunpunten benodigd met als voordeel dat er minder onderhoud aan het viaduct hoeft te worden verricht. Door de keuze voor deze bouwwijze is zo min mogelijk overlast voor het onderdoorgaande verkeer op de John F. Kennedylaan veroorzaakt.
 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Globale omschrijving opdracht: Uitwerken van referentieontwerp tot bestek en een succesvolle aanbesteding realiseren, rekening houdend met het minimaliseren van overlast tijdens het bouwen.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp