Wat we bieden - Thema’s

Circulariteit

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen en er geen afval is. Als tussenmijlpaal moet in 2030 de economie 50% circulair zijn. Volgens recent onderzoek van het EIB verbruikt de bouw- en infrasector 50% van de grondstoffen in Nederland.

Onze visie:

In een circulaire economie is de grondstofconsumptie door de mens in balans met de grondstofproductie door de planeet. Een circulaire economie streeft naar optimalisatie van de inzet en de waarde van grondstofstromen om afval te voorkomen en kent drie circulariteitsprincipes. Wij geven deze drie principes vorm op de volgende manier:

 1. beschermen van materiaalvoorraden: we ontwikkelen compacte, preventieve ontwerpen met een lange levensduur = minder materiaal;
 2. vermijden van milieu-impact: we ontwerpen natuurinclusief met secundaire of hernieuwbare grondstoffen die verantwoord geproduceerd zijn en waarvan de herkomst bekend is = ander materiaal;
 3. behouden van bestaande waarde: constructieve beschouwingen en herberekeningen met de mogelijkheid tot hergebruik van (onderdelen van) constructies, demontabele en parametrische ontwerpen die toekomstbestendig en adaptief zijn  = legoliseren.

Vanaf 2023 staan deze circulariteitsprincipes in elk project van Wagemaker aan de basis van alle gemaakte keuzes. Onze aanpak om dit doel te bereiken loopt over vier sporen:

 1. Meten van circulariteit - de Wagemaker-methode

  Om daadwerkelijk richting een circulaire economie te gaan is het van belang om circulariteit niet langer als abstract begrip te zien, maar om het meetbaar te maken. Want als er gemeten wordt, kan er op gestuurd worden. De Wagemaker Circulator maakt op een heldere en eenvoudige wijze meetbaar in welke mate je ontwerp of project circulair is. Hiervoor maken we een slimme koppeling tussen de milieukostenindicator, de bron van gebruikte grondstoffen, de losmaakbaarheid van elementen en de scenario’s voor einde levensduur. Dit leidt tot een circulariteitsindex die het mogelijk maakt verschillende ontwerpen met elkaar te vergelijken. Denk aan een brug met hergebruikte betonnen liggers, en gerecyclede houten brug of een donorbrug.

 2. Adviseren over circulariteit

  Onze circulariteitsadviseurs staan interne en externe projectteams bij om te komen tot integrale, circulaire ontwerpen of contracten. Hierbij brengen we raakvlakken van circulariteit in lijn met andere projectdoelen en -aspecten, zoals budget, planning, vormgeving, onderhoudbaarheid en veiligheid.

 3. Circulair ontwerpen

  We passen bewust circulaire ontwerpstrategieën toe – minder materiaal, ander materiaal, legoliseren – om de circulariteitswaarde van de ontwerpen te verbeteren.

 4. Circulair inkopen

  Elk door ons opgesteld contract bevat circulaire eisen en circulariteit of duurzaamheid is in de EMVI opgenomen. Onze collega's zijn Nevi-gecertificeerd circulair inkopen.

Platform CB'23:

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot in Nederland is terug te voeren op de productie van grondstoffen. En meer dan de helft daarvan wordt veroorzaakt door de bouw- en infrasector. Platform CB’23 zet zich in voor nationale, bouwsector-brede afspraken over circulair bouwen vanaf 2023. Bij circulair bouwen gebruiken we minder grondstoffen, is de milieu-impact kleiner en gaan we bewuster om met bestaande waarde.

Wagemaker werkte mee aan de leidraad Circulair Inkopen van CB’23. Het doel hiervan is om circulaire principes beter en structureler op te nemen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. We zijn ook betrokken bij het actieteam Meten van Circulariteit, dat de eerder opgestelde meetmethode evalueert en op basis van praktijkervaringen suggesties voor verbetering doorvoert.

Voorbeelden van circulaire projecten: