Wat we bieden - Thema’s

Digitalisering en innovatie

Data en digitalisering; het zijn ontwikkelingen die almaar sneller gaan. We worden overspoeld met termen als virtual design, datadriven ontwerpen, big data, digital construction, BIM en blockchain. Maar hoe ziet onze wereld er over 10 jaar uit? Welke technische oplossingen vinden echt doorgang en ondersteunen de manier waarop we als ingenieurs werken?

Als Wagemaker hebben we een stevige visie op digitalisering. We laten ons niet leiden door die overvloed aan data, maar zetten data en digitalisering in de breedste zin in om onze processen te ondersteunen. We zijn er namelijk van overtuigd dat de kansen in deze digitale transitie ons gaan helpen om jou en al onze opdrachtgevers sneller, beter en efficiënter te adviseren. Digitalisering biedt grote kansen voor de hele bouwbranche.

We vinden het daarom heel belangrijk om in ons dagelijks werk ruimte te maken en te investeren in research & development. Wagemaker steekt veel tijd in het onderzoeken van nieuwe technieken, werkmethodieken en innovaties om te achterhalen welke daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Hierdoor zijn en blijven we koploper.

CADblanche

CADblanche is een typisch voorbeeld van deze aanpak, waar we enorm trots op zijn.

Om repeterend en tijdrovend werk te automatiseren, zijn onze gepassioneerde ingenieurs zelf software gaan ontwikkelen. Van daaruit is CADblanche, ons zusterbedrijf, ontstaan.

Inmiddels wordt er bij CADblanche in-house software ontwikkeld door developers die denken vanuit vakkennis uit de bouwindustrie. Zij combineren brede kennis van productietechnieken in fabrieken en op de bouwplaats met specifieke kennis van ontwerpsoftware en specialistische BIM-mogelijkheden. In tegenstelling tot de meeste andere partijen zit deze kennis bij CADblanche  allemaal onder één dak. Door de nauwe samenwerking met Wagemaker beschikt CADblanche bovendien over diepgaande constructieve civiele en bouwtechnische ontwerpkennis. Zo kunnen we het volledig ontwerppakket desgewenst Turn-Key aanbieden.

Digitale wapening

Van eenvoudige vormen met een hoog repetitief gehalte tot zeer complexe, unieke wapeningsdetails, elke vorm van het digitaal wapenen van betonconstructies levert aanzienlijke voordelen op. Constructies digitaal opbouwen en controleren reduceert de faalkosten en maakt ‘in één keer goed’ daadwerkelijk waar.

Wij zijn in staat om op elke gewenst niveau digitale wapening te realiseren met de inzet van diverse moderne BIM-gerelateerde softwarepakketten. Specifiek voor het proces van digitaal wapenen maken wij gebruik van Allplan, Tekla Structures en Revit. Al in de DO-fase modelleren we de hele constructie in 3D, waarna we de vorm exporteren naar het gewenste pakket voor de uitwisseling van de digitale wapening. Een tekening of een buigstaat is immers maar één type uitvoer van het digitale wapeningsmodel. Uitwisselingsformaten als BVBS, Unitechnik, PXML en IFC maken directe uitwisseling mogelijk met de buigcentrale, vlechter en uitvoering.

Visualisaties

Visualisaties zijn mogelijk in elke fase. Van handschets in een conceptuele fase tot uitgewerkt 3D-model met een echte VR-belevenis als het concreter wordt.

De werkelijke constructie, de echte details en de realistische afmetingen vormen de basis voor de visualisatie. Een overzichtelijk, realistisch en praktisch bruikbaar plaatje is het eindresultaat. Geen visualisatie van de werkelijkheid, maar de werkelijkheid als visualisatie. Het constructief 3D-model als basis aangekleed met omgevingsbeelden, zoals het er straks echt uit zal zien. Ideaal voor bewonersavonden, bouwborden en andere vormen van communicatie vanuit omgevingsmanagement.

Digital twin

Om binnen projecten, die steeds complexer en integraler worden, de samenhang te borgen is het opstellen van een digital twin inmiddels een must. Een digital twin is een bouwinformatiemodel (BIM), een digitale kopie van wat gebouwd zal worden. Door het complete ontwerp met alle betrokken disciplines digitaal in 3D uit te werken worden de raakvlakken al in het ontwerpproces ontdekt en niet pas tijdens de uitvoering. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie van de faalkosten.

Wij ontwerpen niet alleen digital twins (BIM-modellering), wij coördineren ook het digitale integrale ontwerpproces (BIM-coördinatie).

Onze ontwerpers hebben ruime ervaring met moderne BIM-gerelateerde software zoals Allplan, Autocad 3D, Revit, Tekla Structures, Civil 3D, Navisworks, BIM360, BIMplus, etc. Het gebruik van deze geavanceerde pakketten stelt ons in staat om de ontwerpen verregaand te digitaliseren. Hierdoor kunnen wij de (contract)eisen, ontwerpkeuzes en raakvlakken coördineren en vastleggen in een BIM vanaf de tenderfase tot en met de uitvoeringsfase en zelfs de beheerfase.

Digital construction

Construeren is een creatief proces dat specifieke kennis en vakmanschap vereist. Daarnaast bestaat het ook uit heel wat terugkerende handelingen, die arbeidsintensief en foutgevoelig zijn. Wij bieden constructeurs de kans om deze repetitieve en administratieve onderdelen van het constructief ontwerpproces te parametriseren en te automatiseren. Dit noemen we digital construction. Om dit voor elkaar te krijgen zijn onze constructeurs tegenwoordig naast ingenieur ook programmeur. De uitgangspunten van de berekeningen, de normering en de ontwerpparameters worden gecodeerd in overzichtelijke workflows en wiskundige algoritmes.

Op die manier maken we het ontwerpproces sneller, betrouwbaarder en completer. Zo houden de constructeurs meer ruimte en tijd over voor het creatieve proces, wat de kwaliteit en de productiviteit van het werk naar een nog hoger niveau tilt.

Voorbeelden van projecten digitalisering en innovatie: