Wat we bieden - Thema’s

Integrale veiligheid

Veiligheid is een containerbegrip waar diverse thema’s onder vallen. Team Veiligheid bestaat uit veiligheidskundigen met kennis en expertise in deze verschillende thema’s. De werkzaamheden zijn gericht op infrastructuur: bruggen, tunnels, vaarwegen, keringen, sluizen, wegen, spoor. Door onze brede achtergrond en betrokkenheid kijken wij ook verder, voorbij de opdracht of het project. Zo werken we aan integrale veiligheid.

Onze visie:

Wij zetten onze kennis in om samen met de betrokkenen toe te werken naar veilige en kwalitatieve projecten die voldoen aan de gegeven wet- en regelgeving. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de veiligheidskundige, maar moet gedragen en uitgestraald worden door het hele (project)team. Iedereen wil veilig werken en vol trots kwalitatieve kunstwerken bouwen, beheren en onderhouden. Wij stimuleren iedereen om zelf na te denken over veiligheid en er bewust mee bezig te zijn. Wij delen onze kennis en geven advies, ondersteunen en sturen bij waar nodig. De gebieden waarin wij werken vragen om specifieke kennis en een specifieke aanpak. Elk type object heeft zijn eigen kenmerken en techniek, dit levert specifieke veiligheidsvraagstukken op die van invloed zijn op de wijze waarop we veiligheid aanpakken en borgen. Dit maatwerk kunnen wij bieden dankzij onze uitgebreide kennis en diverse expertise.

Hou het simpel

We werken integraal en multidisciplinair, maar veiligheid hoeft geen hogere wiskunde te zijn. Je bereikt meer met ‘gezond verstand’, een proactieve mentaliteit en door oog te hebben voor het gevoel van mensen. Door de jaren heen is veiligheid steeds complexer geworden, mede door de Arbowet en de daaraan gekoppelde verplichtingen en verwachtingen vanuit opdrachtgever en -nemer. Veiligheid kent daarin echter veel nuances. Uiteraard werken we conform de geldende wet- en regelgeving - deze is er niet voor niets - maar de aanpak moet ook werkbaar zijn. Betrokkenen moeten begrijpen waarom we op een bepaalde manier werken en waarom de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Als medewerkers zich hiervan bewust zijn, zullen ze vanuit intrinsieke motivatie veilig werken en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen, in plaats van vanuit dwang of verplichting. Hiervoor spelen we met onze aanpak in op het lerend vermogen van medewerkers.

Wij stimuleren iedereen om zelf na te denken over veiligheid en er bewust mee bezig te zijn. Wij delen onze kennis en geven advies, ondersteunen en sturen bij waar nodig.

Veiligheid is onderdeel van  alle projectfases. In de praktijk zien we dat veiligheid vaak pas onder de aandacht komt tijdens de uitvoering. Een gemiste kans, want door vooraf al goed na te denken over veiligheid voorkom je (arbeids)veiligheidsissues tijdens de oplevering en in de onderhoudsfase. Een object moet namelijk ook veilig onderhouden en geïnspecteerd worden. Dat wordt aan de voorkant nogal eens over het hoofd gezien.

Vaak bestaat er spanning tussen aandacht voor veiligheid enerzijds en tijd, geld en beschikbaarheid anderzijds. Als integraal veiligheidskundige staat veiligheid op één, maar wij zijn niet blind voor dit spanningsveld. Als veiligheidskundigen kijken wij verder dan alleen veiligheid, houden rekening met de uitvoerbaarheid en de verschillende, soms tegengestelde belangen van stakeholders.

Als veiligheidskundige werken wij proactief, betrokken en verantwoordelijk. Wij nemen initiatief en zijn de verbindende factor binnen het team op het vlak van veiligheid.

De Wagemaker-aanpak

  1. Wij betrekken medewerkers bij veiligheid, gaan in gesprek met de juiste functionarissen met kennis en kijken integraal naar een veiligheidsvraagstuk.   
  2. We bekijken gezamenlijk wat werkbaar is. We volgen de wet- en regelgeving, maar zorgen dat het project ook werkbaar is. We gebruiken onze (praktijk)ervaring en denken mee in oplossingen; zijn de werkzaamheden uitvoerbaar of moet het anders? Wat zijn de mogelijkheden om een kunstwerk op een veilige manier te maken?
  3. We houden het simpel.
  4. Wij gaan samen het gesprek aan, in plaats van te schermen met wetten en regels.
  5. Wij zijn integer, houden ons aan afspraken en zijn een open gesprekspartner, die niet oordeelt.

Wagemaker staat op trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL). Iets waar we trots op zijn en ons hard voor maken. Bij Wagemaker bouwen we de komende jaren verder aan het actieplan veiligheid. Zo tillen we het naar een nog hoger (veiligheids)niveau en maken we de bouw samen met onze opdrachtgevers nog veiliger.

Voorbeelden van projecten veiligheid:

Nieuwsberichten