header image
Nieuws - 2 november 2023

3D wapeningsmodel voor de A1

We hebben prefab special liggers ontworpen voor de verbreding van de A1 Apeldoorn-Twello door Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat. Die liggers worden nu buiten door Heijmans gerealiseerd.

Op het project worden in totaal 14 bestaande kunstwerken uit de jaren ‘70 uitgebreid. Deze kunstwerken zijn in die tijd ontworpen op basis van de toen geldende normen en richtlijnen. Het was binnen de randvoorwaarden van de bestaande kunstwerken (beschikbare constructiehoogte in combinatie met de overspanningen) niet altijd mogelijk om standaard prefab liggers toe te passen voor de uitbreidingen. Om die reden is voor een groot deel van de kunstwerken voor een uitbreiding met prefab special liggers gekozen. Er worden voor het hele project 32 prefab special liggers gerealiseerd.

Om de complexe liggerkoppen inzichtelijk te maken hebben onze modelleurs een 3D-wapeningsmodel opgesteld. Dat 3D-model heeft geholpen om de maakbaarheid en bouwvolgorde met de vlechter af te stemmen.

De eerste afbeelding toont links de foto van het vlechtwerk van een liggerkop en rechts het 3D-wapeningsmodel. De tweede afbeelding geeft een van de uitbreidingen uit het integrale 3D-model weer.

Meer nieuws