header image

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Wagemaker de informatie op deze website met zorg en aandacht samenstelt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Wagemaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, voor de daarop verstrekte informatie, voor de inhoud van eventueel gelinkte websites dan wel voor de gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wagemaker.

Afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet door derden worden gebruikt.

Alle fotografie is, behoudens anders vermeld, verzorgd door David Rozemeyer fotografie.

E-mail

De informatie in e-mailberichten (inclusief bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

E-mail is gescand op actuele virussen. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid op dit punt.

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en opdrachten tussen opdrachtgevers en Wagemaker is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur).