header image
Nieuws - 28 maart 2023

Assetmanagement in Noord-Brabant

Elke woensdag werkt Tom Luites als adviseur assetmanagement in het Provinciehuis in gemeente 's-Hertogenbosch. Binnen het programma Multimodale Bereikbaarheid van de provincie Noord-Brabant ondersteunt hij Janus Hermans, de objectbeheerder bij het beheer van de bestaande civiele kunstwerken.

Zijn werk is zowel constructief, adviserend als procesmatig van aard. Zo beheert hij de data en informatie in het beheerssysteem, en verwerkt en controleert hij de opleverdossiers. Ook adviseert hij op het vlak van onder andere nieuwbouw, speciale transporten en betreffende de uitkomsten van de kunstwerkinspecties. Verder kunnen derden bij hem terecht met hun vragen en opmerkingen.

Tom: ‘De provincie wil zijn bestaand areaal duurzaam beheren. Daar word ik helemaal blij van. Ik werk bij Wagemaker als adviseur in het team V&R en speel daarnaast een actieve rol in het actieteam circulariteit. Die kennis en ervaring kan ik bij de provincie mooi inzetten. Zelf leer ik hier in de dagelijkse praktijk hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de opdracht. Het is in deze functie essentieel om ook rekening te houden met de andere disciplines, stakeholders en natuurlijk de inwoners.

De provincie en Wagemaker bundelen zo hun kennis. Tom krijgt daarom, waar nodig, inhoudelijke ondersteuning van Maurice van Heesch, senior adviseur en constructeur, en Maarten Meijer, senior kostendeskundige.

Meer nieuws