header image
Nieuws - 9 maart 2023

Beoordeling complex Prinses Marijkesluis

Wij hebben de afgelopen twee weken het veldwerk verricht voor de beoordeling van de verkeersbrug in het complex Prinses Marijkesluis. In opdracht van Rijkswaterstaat toetsen we de constructieve veiligheid van het complex. De inspectie en het onderzoek is afgerond, de monsters gaan naar het lab en de archiefonderzoeken zijn klaar. We starten nu met de berekeningen. Dit vormt de input voor de eerste fase van het renovatieproject.

Het project wordt uitgevoerd volgens het twee-fasen proces. In de eerste fase brengen we de risico’s volledig in kaart. In de tweede fase, de realisatiefase, voert Mourik het onderhoud en de renovaties uit. Onder andere de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, brugpijlers en keerschuif worden gerenoveerd en het beton hersteld waar nodig. Ook laat Rijkswaterstaat de bediening en besturing vervangen en zorgen we samen dat het complex weer helemaal voldoet aan de veiligheidseisen. De tweede fase start naar verwachting medio 2023.

Het complex Prinses Marijkesluis ligt in het Amsterdam-Rijnkanaal in Gelderland en is onderdeel van de primaire kering langs de Lek bij Ravenswaaij. Het object is gebouwd in 1939 en beschermt ongeveer 330.000 inwoners van de Betuwe tegen hoogwater.

Voor de onderzoeken en inspectie hebben we nauw samengewerkt met Mateco (hoog- en laagwerker), Artjan Kwant (monstername), Concrefy (laboratorium) en PelserHartman (deformatiemeting).

Meer nieuws