header image
Nieuws - 11 oktober 2022

Middeleeuwse sluis

Waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd voor de constructieve beschouwing van de Boutesteijnse sluis. Dit rijksmonument is gebouwd in de 14de eeuw en is een van de oudste kunstwerken waar onze afdeling V&R ooit mee te maken had. Na de inspectie hebben we de originele tekening omgezet in een nieuwe digitale (ACAD) tekening. Met de beschikbare informatie gaan we nu het krachtenspel analyseren om op basis daarvan een stempelconstructie uit te werken.

Meer nieuws