header image
Nieuws - 6 april 2023

Hergebruik stootplaten bij de brug over de Tongelreep

In 2022 is gestart met de herinrichting van de N69 bij de gemeente Waalre. De rijbanen worden heringedeeld zodat er meer ruimte is voor het ov en er minder auto- en vrachtverkeer door de binnenstad komt. In het nieuwe wegontwerp komen bereden delen voor die in het oude ontwerp niet bereden werden en andersom. De gemeente heeft ons advies gevraagd over het hergebruik van aanwezige stootplaten bij de brug over de Tongelreep.

Tijdens de werkzaamheden aan de brug is geconstateerd dat niet de hele breedte was voorzien van stootplaten. Bij de bouw van de brug is ervoor gekozen om alleen stootplaten toe te passen onder de toen bedachte rijbanen. In het nieuwe wegontwerp hadden meerdere stootplaten geen functie meer omdat ze onder de berm zouden liggen. Deze stootplaten zouden qua dimensies en wapening niet geschikt zijn voor hergebruik.

Eind vorig jaar is een aantal stootplaten vrij gegraven. Wij hebben toen de staat ervan bepaald op het blootgelegde gedeelte. De stootplaten verkeerden in goede staat. Er werd geen schade aan waargenomen zoals bijvoorbeeld scheurvorming of verzakkingen. Bij de inspectie hebben we bovendien ook geen verzakkingen in het wegprofiel kunnen ontdekken.  

Door de gunstige omstandigheden zoals de goede staat van de platen, de zandgrond, geen verzakking en de geringe constructieve functie van de stootplaten is het risico op bezwijken verwaarloosbaar. Daarom hebben we geadviseerd om de stootplaten toch te hergebruiken. Daardoor hebben we in totaal ongeveer 50m³ kuub beton, en dus ook afval, bespaard. Bovendien hebben we zo een behoorlijke besparing gerealiseerd op de kosten van transport, productie en breken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meer nieuws