header image
Nieuws - 20 november 2023

Inspectie en beoordeling in Breda

In opdracht van de gemeente Breda onderzoeken wij de constructieve capaciteit en huidige toestand van zes bruggen in hun areaal. Dat doen we om de constructieve prestatie inzichtelijk te maken en een indicatie te geven van de restlevensduur met de daarvoor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.

Om de huidige toestand, risico’s en maatregelen inzichtelijk te krijgen voeren we CUR 117-onderzoeken uit op basis van onder andere een inventarisatie, toestandsinspectie, risicoanalyse, en een meerjarenonderhoudsplanning met budgetraming. Voor de constructieve veiligheid volgen we de CUR 124 als leidraad voor de herberekeningen en het bepalen van de eventuele vervolgstappen met kostenschatting.

Voor een integrale inspectie ging constructeur Jitske mee met inspecteur Steven. Zij hebben daarbij zowel de constructieve staat als de toestand vastgelegd. Op die manier vullen ze elkaars expertise aan en koppelen we de theorie aan de praktijk.

Na de onderzoeken en herberekeningen verweven we de twee deelrapportages van de technische staat en de constructieve prestatie tot één integraal, praktisch uitvoerbaar instandhoudingsadvies.

Meer nieuws