header image
Nieuws - 22 december 2022

Happy flow in Amsterdam

Onze laatste set instandhoudingsadviezen voor de gemeente Amsterdam is opgeleverd. Sinds 2019 hebben we een constructieve beschouwing en instandhoudingsadvies opgesteld voor 200 objecten, inclusief bijbehorende archiefonderzoeken, bureaustudies, inspecties (in samenwerking met Caljé Infra Advies), paspoorten, decomposities en object-risico-analyses (ORA's).

We kijken terug op een prettige samenwerking met het projectteam IHA TCVB en zijn trots dat we samen hebben bijgedragen aan de toekomst en instandhouding van onze hoofdstad.

De komende tijd werken we enthousiast verder aan het vervolgtraject. Voor objecten met een onvolledig risicoprofiel voeren we nader onderzoek uit, veelal herberekeningen. Hiervoor werken we nauw samen met de gemeente Amsterdam. Samen zoeken we naar optimalisaties die Amsterdam aantoonbaar veilig en toekomstbestendig houden. 

Meer nieuws