header image
Nieuws - 23 oktober 2023

Micha Starink wint Waterbouwprijs

Onze collega Micha Starink heeft samen met zijn afstudeercompagnon Joppe Vugts de Waterbouwprijs gewonnen in de categorie hbo voor hun afstudeerscriptie ‘Omgaan met rekeninnovatie bij dijkversterkingsprojecten’ voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Micha en Joppe deden onderzoek naar twee specifieke rekeninnovaties, die nog in ontwikkeling zijn: de sterkte initieel onverzadigde zone bij macrostabiliteit en opbarsten bij piping. Deze rekeninnovaties zijn ieder op twee casussen toegepast en geanalyseerd. Het resultaat is het ontwerp van een generiek afweegkader over de omgang met deze nog in ontwikkeling zijnde rekeninnovaties.

Het HWBP staat voor de grote opgave om vóór 2050 alle dijken te laten voldoen aan de gesteldheidsnorm. Die wordt aanzienlijk duurder door de inflatie, hogere bouwkosten, stikstofregelgeving en het sneller veranderende klimaat. De toepassing van rekeninnovaties kan de veiligheidsopgave verkleinen. Rekeninnovatie zoals deze spelen dan ook een belangrijke rol in de haalbaarheid van de opgave.

Micha en Joppe, nogmaals gefeliciteerd met het winnen van deze mooie, relevante prijs.

Meer nieuws