header image
Nieuws - 11 april 2023

Mooie stap naar een hoogwaardig, aantoonbaar circulair bruggenareaal 

Voor de gemeente Almere hebben we een circulaire variantenstudie gemaakt met behulp van de Circulator. Die door ons ontwikkelde meettool bracht hiervoor de circulariteitsindex van de verschillende varianten duidelijk en transparant in beeld en gaf inzicht in de onderdelen waarop verdere verbetering mogelijk is. De gemeente Almere kan nu een bewuste keuze maken om de huidige, houten bruggen aantoonbaar circulair en duurzaam te vervangen of hergebruiken.

Naast de MKI-waarde kijkt de Circulator onder andere naar de bron en einde levensduurscenario van de toegepaste materialen, en de milieu-impact, realisatie en losmaakbaarheid van het ontwerp, om de circulariteitswaarde te berekenen. Daarnaast kreeg de gemeente per ontwerp een LCC-raming die de kosten van een circulair ontwerp inzichtelijk maakt en wat dat oplevert.

Resultaten van de variantenstudie

Voor voetgangersbruggen met een kleine breedte en overspanning is vervanging door een houten brug de meest duurzame en circulaire oplossing. Deze scoort beter dan levensduurverlenging of vervanging door een hybride constructie (stalen hoofddraagconstructie met kunststof dekplanken). Bovendien zijn de investeringskosten voor de vervanging lager en maakt dit ontwerp hergebruik van hout mogelijk uit de huidige constructies. Een verdere beperking van de milieu-impact.

Vervanging door een hybride staal/kunststofconstructie blijkt de meest circulaire oplossing voor langzaam verkeersbruggen met een langere overspanning. Voor deze bruggen is namelijk een veel zwaardere houten constructie nodig, inclusief tussensteunpunten. Dit vraagt meer materiaal. Door liggers te hergebruiken, waar staal zich prima voor leent, is de circulariteitswaarde bovendien verder te verbeteren.

Zo bouwen we samen aan een groene en gezonde stad van de toekomst!

Meer nieuws