header image
Nieuws - 21 februari 2023

Nieuwe rol: de veiligheidscoördinator directe omgeving

De bouw kent al omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (V&G-coördinatoren). Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, komt daar per 1 juli 2023 nog een rol bij: de veiligheidscoördinator directe omgeving.

Waarom een nieuwe veiligheidscoördinator?
Met de invoer van een ‘veiligheidscoördinator directe omgeving’ geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) invulling aan aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL, de voorziene opvolger van het Bouwbesluit) heeft het ministerie bepalingen opgenomen om de veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden beter te borgen. Op grond van het BBL is er voor de uitvoeringsfase een veiligheidscoördinator directe omgeving nodig. Omgevingsveiligheid is in het huidige Bouwbesluit nog een vrij abstract onderdeel. In het BBL is dat een taak voor de nieuwe veiligheidscoördinator en is ook de initiatiefnemer (en de ontwerpende partij) van een bouwwerk verplicht na te denken over omgevingsveiligheid.

Goede ontwikkeling!
Als ingenieursbureau, vaak de ontwerpende partij, vinden wij deze nieuwe rol een positieve ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid naar een hoger niveau wordt getild als deze positie goed wordt ingevuld, door personen met de juiste kennis en kunde.

Wij zijn ons ervan bewust dat veiligheid al begint op de tekentafel. Wij kijken niet alleen hoe we een veilige constructie kunnen ontwerpen, maar we houden ook rekening met de veiligheid van de omgeving, zowel in ontwerp als in uitvoeringsfase. Zo denken we mee over het afzetten van een werkterrein, informeren van de omgeving, inzetten van verkeersregelaars, toetsen van hijsplannen in relatie tot de omgeving, enz.

Onze veiligheidskundigen geven in hun huidige functie al ondersteuning en advies aan de V&G-coördinator of vervullen zelf die rol. Als integraal veiligheidskundige hebben zij ook oog voor de omgeving en kijken op een integrale manier naar veiligheid. Wij kijken er dan ook vol vertrouwen naar uit om de veiligheidscoordinator directe omgeving straks van goede adviezen te voorzien of zelf deze rol te vervullen.

Meer nieuws