header image
Nieuws - 24 april 2023

Raamovereenkomst materiaalonderzoek en verificatieberekeningen

In de gemeente Utrecht werken we dit jaar aan de materiaalonderzoeken en verificatieberekeningen voor betonnen bruggen, viaducten en duikerconstructies. De gemeente heeft ons geselecteerd voor de raamovereenkomst samen met WSP en Iv-Infra. De drie partijen werken hiervoor in batches, inmiddels zijn we gestart met batch 1.

Om samen met de gemeente te bepalen welke onderzoeken noodzakelijk zijn, stellen we eerst een concept-onderzoeksplan op. Hiervoor doen we vooronderzoek, dat ons een eerste beeld geeft van de staat van de kunstwerken.

Vervolgens inspecteren we de objecten. We onderzoeken ze op constructieve schades en aspecten die een invloed hebben op de toelaatbare belasting. We vullen ontbrekende gegevens aan van de constructie of constructieonderdelen, we verifiëren de bouwgegevens en bepalen de representatieve materiaaleigenschappen. De gemeente ontvangt de onderzoeksrapportage, met de inspectieresultaten, bijhorende tekeningen en de resultaten van het materiaalonderzoek. Tot slot stellen we een uitgangspuntennotitie op, die de basis vormt voor de  verificatieberekening.

Constructieve veiligheid borgen

Als eigenaar van civiele kunstwerken in de openbare ruimte sta je als gemeente in voor de veiligheid en bruikbaarheid. Je inspecteert bruggen, viaducten en andere verkeersdragende constructies volgens een regulier schema om het vervangings- en onderhoudsprogramma op te stellen. Om de constructieve veiligheid van alle kunstwerken goed te kunnen beoordelen is in bepaalde gevallen een aanvullende, systematische aanpak nodig. Dan zijn verificatieberekeningen noodzakelijk. En als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn ook materiaalonderzoeken om de verificatieberekeningen op te baseren. Daar komen wij in beeld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meer nieuws