header image
Nieuws - 22 juni 2023

Technische lezingsavond bij DIANA Ontwikkelvereniging

Onze collega Dennis Schoenmakers was een van de sprekers tijdens de technische lezingsavond die de DIANA Ontwikkelvereniging vorige week organiseerde. Dennis presenteerde er een numerieke studie naar het afschuifdraagvermogen van liggerviaducten bestaande uit omgekeerde T-liggers met druklaag die gevoelig zijn voor dwarskracht.

Met behulp van conventionele technieken kon onvoldoende draagvermogen worden aangetoond. Met behulp van geavanceerde niet-lineaire, eindige elementensimulaties is aangetoond dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de constructieve veiligheid. Een uitgebreide uiteenzetting is als artikel verschenen in tijdschrift Cementonline.

Meer nieuws