header image
Nieuws - 27 juli 2021

Samenwerkings­­overeenkomst Ingenieursdiensten RWS

Onze combinatie is door Rijkswaterstaat geselecteerd voor de nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten. Het gaat om Planuitwerking & Contractvoorbereiding (Perceel 1) en Technisch Advies (Perceel 2). Dit is een mooie aanvulling op de al eerder gegunde percelen Projectbeheersing (PB) en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), en Integrale Veiligheid (IV) binnen de Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing (PPB).

Als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst Technisch Advies heeft onze combinatie zich gekwalificeerd voor 12 kennisonderwerpen op het vlak van bouw- en onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving. De overeenkomst voor Perceel 1 is ingegaan op 1 juli 2021, de overeenkomst voor Perceel 2 gaat in op 1 september 2021. Beide overeenkomsten hebben een looptijd van 4 jaar.

Samenwerking essentieel

Uitgangspunt van het partnerschap is een gelijkwaardige samenwerking op basis van kwaliteit en deskundigheid, waarbij het langetermijnbelang van beide partijen vooropstaat. Per project zoeken wij samen met Rijkswaterstaat naar de onderliggende vragen en de bredere context. Zo komen we op een efficiënte en flexibele manier tot de beste oplossing. Dit leverde ons de voorbije jaren steeds een hoge klanttevredenheidsscore op.

‘We werken op het vlak van Planuitwerking, Contractvoorbereiding en Technisch advies al jaren met Rijkswaterstaat samen aan complexe infrastructuurprojecten. We zijn dan ook blij dat we opnieuw het vertrouwen krijgen en de gezamenlijke expertise de komende jaren verder kunnen uitbreiden’

Olaf Dirkx, adjunct directeur bij Wagemaker en eindverantwoordelijke voor markt en samenwerking.

Voor deze raamovereenkomst heeft Wagemaker de krachten gebundeld met Kragten en Fugro. Wij werken ook samen aan andere uitdagende projecten waar techniek, planning en contractvoorbereiding bijeenkomen, zoals Brug Itteren en Planuitwerking Uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden (UWDH).

Meer nieuws