header image
Nieuws - 8 juni 2023

Rapportage 2022 CO2 bewust

Om onze CO2-emissie terug te dringen heeft Wagemaker de volgende doelstelling geformuleerd:

“Wagemaker stelt zich ten doel haar CO2-emissie per medewerker terug te brengen naar structureel 2,0 ton per FTE per jaar in de periode 2020 tot en met 2025”

Om de doelstelling kracht bij te zetten heeft Wagemaker het CO2-bewust certificaat niveau 3 van de SKAO CO2 prestatieladder behaald.

De voortgang, de maatregelen en de resultaten voor 2022 zijn nu beschikbaar:

Meer nieuws