header image
Nieuws - 1 juli 2021

Samenwerkings­­overeenkomst Rijkswaterstaat

Wagemaker is door Rijkswaterstaat geselecteerd voor de raamovereenkomst Project- en Procesbeheersing (PPB). Dit is een vervolg op de bestaande raamovereenkomsten Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en Integrale Veiligheid (IV) en een uitbreiding van onze dienstverlening Projectbeheersing (PB). De raamovereenkomst gaat in per 1 juli 2021 en heeft een looptijd van vier jaar.

Kwaliteit, continuïteit en gelijkwaardigheid

Het uitgangspunt van onze aanpak is partnerschap: een gelijkwaardige samenwerking op basis van kwaliteit en deskundigheid, waarbij het lange termijnbelang van beide partijen vooropstaat. Samen met Rijkswaterstaat zoeken wij per project de dieperliggende vragen om tot de beste oplossing te komen. Dat leverde ons de voorbije jaren steeds een hoge klanttevredenheidsscore op.

“We werken al jaren met Rijkswaterstaat samen aan complexe infrastructuurprojecten op het gebied van SCB en IV. De Afsluitdijk is hier het meest indrukwekkende voorbeeld van. We zijn blij dat we de opgebouwde expertise en gezamenlijke kennis de komende jaren verder kunnen uitbouwen. Bovendien krijgen wij het vertrouwen om ook onze bestaande dienstverlening PB verder binnen RWS uit te rollen,” aldus Olaf Dirkx, adjunct directeur bij Wagemaker en eindverantwoordelijke voor markt en samenwerking.

Voor deze raamovereenkomst hebben wij de krachten gebundeld met RoyalHaskoningDHV. Dit is het gevolg van de succesvolle samenwerking de afgelopen vijf jaar binnen het werkterrein Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Daarnaast vallen ook diensten op het gebied van Projectbeheersing en Integrale Veiligheid onder dit raamcontract.

Meer nieuws