Constructieve veiligheid

Kunstwerken zijn van alle tijden en onderhevig aan verval. In de loop der jaren is de belasting toegenomen, de sterkte door degradatiemechanismen afgenomen en is het wettelijke constructieve kader meerdere malen aangepast. Vakkundige zorg is gewenst om de constructieve veiligheid in kaart te brengen en het object toekomstbestendig op peil te houden. Constructieve veiligheid is een onderdeel binnen onze ‘aanpak Assetmanagement’.
 
Bij het bepalen van de constructieve veiligheid onderkennen we 2 fases, diagnose stellen ‘de diepte in’ en oplossen ‘boven water halen’.

De diagnose wordt gesteld in een verkennend gesprek waarin we samen met u de scope van de werkzaamheden vaststellen en waarin we de kansen en mogelijkheden voor een optimale benutting in relatie tot de functie van het object bespreken. Wij spreken nu ook af wat de diepgang van het onderzoek in relatie met het restrisicoprofiel zal zijn.
Vervolgens bepalen we op basis van de beschikbare informatie of nadere inspecties, onderzoeken en berekeningen noodzakelijk zijn en worden deze relevant en efficiënt ingericht. Risicogestuurd en transparant gaan we van grof naar fijn te werk.

Grondige analyses, het in acht nemen van het wettelijk kader, aangevuld met onze kennis en ruime ervaring vormen tezamen een passende oplossing. Het benutten van de restlevensduur is kenmerkend voor onze aanpak.

Resultaat
Het eindresultaat bestaat uit een in heldere en begrijpelijke taal samengevatte rapportage die inzicht geeft in de restlevensduur/capaciteit (huidige prestatie) van de constructie. Tevens geven wij aan met welke beheersbare maatregelen en betaalbare oplossingen (varianten) de constructieve veiligheid op peil kan worden gehouden voor nu en later.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R

Constructieve veiligheid

download het volledige informatieblad