Wat we bieden - Projecten

Constructief veilig icoon

Oosterscheldekering: onderzoeken en herberekenen van de verkeersbruggen.

De belasting door verkeer op de bruggen is tegenwoordig veel hoger dan toen ze gebouwd werden.

De uitdaging

De verkeersbruggen van de Oosterscheldekering zijn als onderdeel van de stormvloedkering gebouwd tussen 1982 en 1986. De drie bruggen hebben een totale lengte van circa 3 km en zijn gefundeerd op dezelfde pijlers als de keringsconstructie. Naast een wegverbinding tussen Noord-Beveland en Schouwen (provinciale weg N57) hebben de bruggen ook de functie van onderhoudsweg (‘werkweg’). Om voldoende breedte te creëren voor de beoogde wegindeling zijn aan weerszijden uitkragingen (‘flappen’) aangebracht aan de bovenzijde van de kokers.

De belasting door verkeer op de bruggen is tegenwoordig veel hoger dan toen ze gebouwd werden. Het huidige materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van de kering is ook zwaarder dan waar ooit rekening mee is gehouden. Daarbij worden zware lasten gehesen over de rand van de brug; de stempels van de kranen staan hierbij op het uiterste puntje van de flappen. De vraag is dan ook of de bruggen in de huidige staat geschikt zijn voor de inzet van het beoogde materieel. 

De oplossing

Conform uitvraag en in overleg met de opdrachtgever heeft Wagemaker steekproefsgewijs de betonconstructie van de bruggen geïnspecteerd op constructieve gebreken. Voorafgaand heeft onze technisch specialist een archiefonderzoek uitgevoerd. Dat heeft specifieke punten naar voren gebracht die vanuit constructief oogpunt aandacht behoeven voor de inspectie. Uit de constructie zijn betonmonsters genomen om de huidige, werkelijke betonsterkteklasse te bepalen.

Net als de inspectie is ook de monstername voorbereid door inspecteur en technisch specialist. Vanuit deze samenwerking is een praktisch en (constructief) veilig onderzoeksplan opgesteld. De betonmonsters zijn in een laboratorium (het laboratorium van Concrefy) beproefd op druksterkte en het volumiek gewicht is bepaald. De resultaten van zowel de inspectie als het materiaalkundig onderzoek zijn meegenomen in de berekening.

Het resultaat

Na een archiefonderzoek, een week gericht inspecteren en 96 betonmonsters boren, beproeven en analyseren hadden we een compleet beeld van de constructie gevormd. Dit beeld gaf voldoende gegronde input voor de berekening. Met deze berekening hebben we de opdrachtgever inzicht gegeven in de mogelijkheden en limieten van de belastbaarheid van de werkweg en de constructieve veiligheid van de bruggen. Daarbij is de constructie getoetst aan de huidige normen.

Onze partners

Onze partners: Kwant betoninspectie; Concrefy

Principaal: Rijkswaterstaat GPO

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten