Who we are

Fun2Care

Ons initiatief om met plezier (Fun) te werken aan goede doelen (Care)

Fun2Care

Fun2Care is ons initiatief om met plezier (Fun) te werken aan goede doelen (Care). Tegenover iedere medewerkersbijdrage staat een werkgeversbijdrage. Hiermee kunnen we mooie initiatieven én verrassende projecten realiseren.

De financiële bijdrages koppelen we altijd aan een groepsactiviteit. Zo fietsten we onder andere voor Natuurmonumenten, liepen we de Nacht van de Vluchteling, plantten we bloemetjes voor de bewoners van Cello en zwommen we voor Spieren voor Spieren. Iedere collega kan een idee aanbrengen om een goed doel naar keuze in het zonnetje te zetten. Zo bouwen we samen aan een betere en mooiere wereld.

Fun2Care heeft een ANBI-status, waardoor je gift mogelijk fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over de formele structuur van Fun2Care, lees je hier.