Wat we bieden - Projecten

Versterking bruggen

Integraal project voor Enkhuizen.

Onze integrale aanpak heeft in een zeer kort tijdsbestek een volledig integraal ontwerp en werkomschrijving opgeleverd voor de gemeente Enkhuizen.

De uitdaging

Op vraag van de gemeente Enkhuizen hebben wij de constructieve veiligheid van de bruggen in de gemeente in kaart gebracht. Enkhuizen wilde namelijk kijken hoe het vrachtverkeer voor de bevoorrading veilig over de oude bruggen van de binnenstad kon. Onze inventarisatie heeft geleid tot een overzicht van een aantal bruggen die een risico vormden.

De oplossing

Team vervanging & renovatie heeft op basis van de constructieve beschouwingen een tweetal bruggen aangewezen met maximaal toelaatbare ‘verkeersklasse 30’ terwijl deze in de aanvoerroute voor vrachtverkeer naar het centrum liggen. De gemeente Enkhuizen heeft team ontwerpen gevraagd een versterkingsontwerp uit te werken. Team vervanging & renovatie heeft alle relevante informatie verzameld en het team procesmanagement heeft van het ontwerp een contract opgesteld voor de versterking van de bruggen 20 en 21. De doelstelling was om deze bruggen weer toekomstbestendig te maken en te zorgen dat ze voldeden aan de Eurocode.

Bestaande kunstwerken brengen in deze fase altijd een bepaalde onzekerheid met zich mee aangezien de As-Built situatie vaak niet actueel of compleet is. Om te zorgen voor een goede basis en om de onzekerheid omtrent maatvoering weg te nemen is voor deze bruggen gebruik gemaakt van een 3D pointcloud, verzorgd door de firma Pelser-Hartman. De 3D (gekleurde) pointcloud is vervolgens door onze collega’s van team parametrisch ontwerpen omgevormd tot een volwaardig en bewerkbaar 3D Revit-model. Team uitvoeringstechniek zorgde voor de begeleiding van de realisatie van de versterkingen.

Het resultaat

Onze integrale aanpak, waarbij vier verschillende teams waren betrokken, heeft binnen een zeer kort tijdsbestek een volledig integraal ontwerp en werkomschrijving opgeleverd voor de gemeente Enkhuizen.

Voor de engineering van het project bleek de toepassing van een 3D-Pointcloud een waardevol hulpmiddel. Het biedt zekerheid over de exacte positie en afmetingen en levert daarnaast een kleurrijke visualisatie van de bruggen en hun omgeving.

Onze partners

Onze partner: PelserHartman

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Fotografie: Wagemaker

Andere voorbeeldprojecten