Wat we bieden - Projecten

Ongelijkvloerse kruising

Dr Nolenslaan: betere verkeersdoorstroming rondom Sittard.

‘Met Dura Vermeer en Advin hebben we fantastisch onderling samengewerkt aan het ontwerp van dit project. Hiervoor zaten we met zijn allen samen bij ons op kantoor in Rosmalen.’

Marcel Somers, projectleider/constructeur bij Wagemaker

De uitdaging

De N276 is de regionale verbindingsweg tussen Brunssum en Sittard. Er ontstonden vaak files en door de toenemende verkeersdrukte werd de regio minder goed bereikbaar. Om de doorstroming van de wegen te verbeteren wilde de provincie Limburg het kruispunt met de Dr. Nolenslaan vervangen door een ongelijkvloerse kruising.

Wagemaker heeft het constructief en virtueel ontwerp gemaakt en daarnaast ook meegewerkt bij de procesbeheersing van het project.

De oplossing

Het constructief ontwerp bestaat geheel uit beton. Het overgrote deel van de onderdoorgang is gefundeerd op onderwaterbeton, dat is verbonden met de constructieve vloer en samen de gewichtsvloer vormt.

Voor het wapeningsontwerp hebben we al in de ontwerpfase een betontechnoloog betrokken om de voor de verhardingsfase benodigde wapening te minimaliseren. Hierdoor konden we de resultaten meenemen in het wapeningsontwerp voor het opnemen van externe belastingen. Op de wandwapening hebben we dan ook een aanzienlijk besparing gerealiseerd.

De waterkelder is uitgevoerd als een hybride fundering. De kelder draagt deels op damwanden en deels op staal, wat tot een scherp ontwerp leidde. Vanuit Dura Vermeer is Geonius aangesloten voor het geotechnisch advies en de benodigde Plaxisberekening.

De uitwerking van het uitvoeringsontwerp (wapeningstekeningen) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met uitvoering en vlechters. Ook dit droeg bij aan een gezamenlijk gedragen, scherp ontwerp.

Tijdens de uitvoering heeft onze KAM-medewerker onafhankelijke tweedelijnskeuringen verricht op de constructieve onderdelen van de onderdoorgang, meer bepaald de stortvrijgave(n). Per keuring hebben we de resultaten vastgelegd in een rapportage, inclusief foto’s. De rapportages werden mondeling toegelicht en toegezonden aan de technisch manager. Bij de audit op productniveau hebben we aan de hand van het verificatie-/keuringsplan beoordeeld of de producten voldeden aan de gestelde eisen en verwachtingen.

De correctieve maatregelen voor een bevinding, die we tijdens een audit constateren, worden in samenspraak met de constructeur vastgesteld. Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk ‘fouten’ tijdens de uitvoering. We bieden dan een extra paar ogen, waardoor de uitvoering sneller en efficiënter verloopt voor zowel opdrachtgever als -nemer.

Het resultaat

Samen met Dura Vermeer en Advin hebben we het definitief ontwerp opgesteld van de onderdoorgang. In een vroeg stadium hebben we het hele kunstwerk volledig uitgewerkt in BIM, het DO in Revit en het wapeningsmodel opgesteld in Allplan. Werkvoorbereiding, uitvoering, wegontwerpers en constructief ontwerpers leverden gezamenlijk input. Dat heeft geresulteerd in een gedragen, scherp en uitvoerbaar ontwerp.

Dankzij de ongelijkvloerse kruising kunnen fietsers en het overige bestemmingsverkeer de N276 veilig passeren via een viaduct. Het verkeer tussen Brunssum en Sittard passeert de kruising door de tunnelbak. Het verkeer op de N276 ervaart hierdoor geen hinder, wat de doorstroming van het verkeer verbetert.

Tijdens de Dag van de Bouw konden de bezoekers het 3D-model via virtual reality al beleven.

Onze partners

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Principaal: Provincie Limburg

Fotografie: Rindert van den Toren

Andere voorbeeldprojecten