Wat we bieden - Projecten

Veilige vaarwegen

A Vaarwegen Zuid Nederland.

Door met alle partijen binnen een project het gesprek aan te gaan, realiseren we gezamenlijk een veilige werkomgeving. Veiligheid ligt namelijk niet alleen bij de veiligheidskundige of het technisch management, veiligheid is van iedereen binnen een team.’

Rian van Gelder, adviseur integrale veiligheid bij Wagemaker

De uitdaging

De visie van het cluster ZN A Vaarwegen is als volgt: ‘ZN A Vaarwegen onderhoudt, inspecteert en verbetert de vaarwegen, oevers, bodems, stuwen, sluizen en bruggen in Zuid-Nederland, van Eijsden tot de Biesbosch.’

Het is een groot areaal waarbij veiligheid voor het cluster ZN A Vaarwegen en zijn opdrachtnemers een belangrijk rol speelt in zowel de voorbereidings- als realisatiefasen van de projecten. De doelstelling van Rijkswaterstaat (RWS) is: ‘Nul doden en gewonden en geen gezondheidsschade als gevolg van de werkzaamheden’. Wij streven ernaar dit na te komen. Het cluster biedt voldoende vrijheid en mogelijkheden om dit te kunnen realiseren.

De oplossing

Het is van belang dat veiligheid voor aanvang van de werkzaamheden, dus in de voorbereidingsfase, al wordt meegenomen. De faciliteiten moeten hiervoor beschikbaar zijn. Een belangrijke voorwaarde hierbij is om met regelmaat het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een veiligheidsoverleg tussen opdrachtgever (RWS) en opdrachtnemer (de aannemer), het uitvoeren van een risicosessie, maar zeker ook tijdens de bezoeken op de locaties zelf, in de vorm van safety walks en veiligheidsrondes.

Wagemaker levert veiligheidsoplossingen aan het cluster ZN A Vaarwegen, zoals het beoordelen van werkplannen, het organiseren, voorbereiden en begeleiden van veiligheidsbijeenkomsten, het uitvoeren van veiligheidscultuurmetingen en stimuleren van de veiligheidscultuur, het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Wagemaker stemt de oplossingen zoveel mogelijk af op de  behoeften en vragen binnen het cluster.

Het resultaat

De werkzaamheden binnen het cluster en bij de opdrachtnemer, zoals het onderhoud aan de objecten, worden veilig uitgevoerd en de objecten worden weer veilig in gebruik genomen.

Het ultieme streven is dat hierbij geen incidenten plaatsvinden en dat het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers binnen het cluster, ook wordt overgedragen op de medewerkers die buiten werkzaam zijn. Werkzaamheden veilig uitvoeren begint immers bij veiligheidsbewustzijn.

Meer weten over een veilige werkomgeving?

Rian vertelt je er graag meer over:

Rian van Gelder

Adviseur integrale veiligheid

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Principaal: Rijkswaterstaat, ZN A Vaarwegen

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten