Wat we bieden - Projecten

Constructief en parametrisch ontwerp

Theemswegtracé: een kunstwerk van formaat in het havengebied van Rotterdam.

‘In dit complexe project toonde Wagemaker zich een betrouwbare en betrokken partner met grote technische kennis, die denkt in oplossingen. Dank voor de prettige en constructieve samenwerking!’

Marc Kreling, integraal ontwerp manager bij Save

De uitdaging

Een goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam, zowel over de weg, het spoor als het water. De bestaande Calandbrug, een hefbrug gebouwd in 1969, was aan het einde van zijn technische levensduur. Deze hefbrug ging meerdere malen per dag open voor de scheepvaart van en naar de Brittanniëhaven, wat voor oponthoud van het spoorverkeer zorgde. Door de toename van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer ontstond een mogelijk capaciteitsknelpunt in het goederentransport dat opgelost moest worden.

Wagemaker verzorgde het constructief ontwerp voor het verhoogde spoorviaduct in de VO-, DO- en UO-fase.

De oplossing

In nauw overleg met de stakeholders, andere ontwerpdisciplines en de betrokken bouwcombinatie kreeg het ontwerp voor het in totaal 4 kilometer lange spoorviaduct vorm. Verreweg het grootste deel van het traject bestaat uit een dek met prefab liggers en een druklaag, geschikt voor een dubbelspoor voor zware goederentreinen.

Door parametrisch te ontwerpen konden we het constructief ontwerp voor de fundaties optimaliseren. Daarnaast hebben we een slim 3D-model gebouwd waardoor onder andere de randelementen eenvoudig geplaatst konden worden.

Wagemaker verzorgde tevens de hoofdmaatvoering en de detailuitwerking van de druklagen, dwarsdragers, inclusief langs- en dwarsblokkeringen, en de ballastkeringen en overige opstorten op het dek, inclusief alle in te storten voorzieningen t.b.v. het railverkeertechnisch ontwerp. De complexiteit van de constructies was enorm, hier heeft het consequent toepassen van BIM zijn nut bewezen, zowel gedurende de ontwerp- als uitvoeringsfase.

Het resultaat

Tijdwinst is het grote voordeel van het nieuwe tracé. Dit loopt over een verhoogd spoorviaduct met twee stalen boogbruggen (over de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel) en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het spoor te verleggen heeft het toenemende treinverkeer niet langer last van het scheepvaartverkeer ter hoogte van de Calandbrug, wat de doorstroming verbetert. Dit past in de ambitie om meer goederen via het spoor te transporteren, wat de CO2-uitstoot vermindert en het wegennet ontlast.

Bovendien wordt de Calandbrug ontlast door het spoorverkeer ervan af te halen, wat zijn technische levensduur verlengt.

De 100 steunpunten voor het viaduct zijn gepositioneerd op het land en in de Brittanniëhaven. De locaties zijn zo gekozen dat er prefab liggers in slechts 3 verschillende lengtes nodig waren. Door het ontwerp is er één ligger per veld bespaard ten opzichte van het referentieontwerp: een grote materiaalbesparing.

‘In dit complexe en uitdagende project kwamen onze expertise en kennis van het ontwerp van spoorse kunstwerken absoluut tot zijn recht.’

Stefan Schoenmakers, ontwerpleider bij Wagemaker

Onze partners

Onze partners: Bouwcombinatie SaVe (Dura Vermeer, Mobilis, Besix, Hollandia en Lemants)

Principaal: Havenbedrijf Rotterdam

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten