Wat we bieden - Projecten

Kwaliteitsborging en constructies

Oosterweel Linkeroever: bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren in Antwerpen.

‘Een heel mooi project om aan bij te dragen. Met een bevlogen projectteam van in totaal 8 constructeurs en modelleurs hebben we in anderhalf jaar tijd een grote hoeveelheid werk verzet. En indrukwekkend om de hoge schermen in de praktijk opgebouwd te zien worden. Complimenten aan de uitvoering. De eerste schermen zijn zeer netjes geplaatst’

Stefan Schoenmakers, ontwerpleider bij Wagemaker

De uitdaging

In opdracht van Lantis, de beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid, werkt Mobilis binnen de combinatie Rinkoniên samen met Artes Group, CIT Blaton en STADSBADER NV aan de Oosterweelverbinding. Met de Oosterweelverbinding wil de Vlaamse regering de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven fors verbeteren, het Antwerpse wegennet verkeersveiliger maken en de leefbaarheid vergroten door de Ring van Antwerpen aan de noordkant te sluiten. 

Wij werken in opdracht van Mobilis aan de kwaliteitsborging in de realisatie in het deelproject Oosterweel Linkeroever in Zwijndrecht, een van de vijf deelprojecten van de Oosterweelverbinding. Het project omvat in totaal 40 kunstwerken.

Daarnaast verzorgden wij in opdracht van de aannemerscombinatie het ontwerp van een aantal geluidsschermen en leuningwerken op dit deelproject.

De oplossing

Het deelproject Linkeroever omvat de herinrichting van knooppunten, de aanpak van de gevaarlijke aansluitingen op de E34 en de oprit Linkeroever op de R1, en het vernieuwen van snelwegen voor veiliger verkeer. Daarnaast valt ook de wegverbinding tussen de E34 en de te bouwen nieuwe Scheldetunnel aan de noordkant van Antwerpen binnen het deelproject.

Naast de snelwegen plaatsen we geluidsbermen en -schermen. Er komt 9 km extra fietspad voor een snelle verbinding tussen de Scheldetunnel en Linkeroever en Zwijndrecht. In Zwijndrecht is een Park & Ride aangelegd met aansluitingen op het openbaar vervoer. Deze parkeertoren telt 6 niveaus en biedt plaats aan 1500 auto’s en 150 fietsen. Het vormt daarmee een handig overstappunt voor pendelaars. 

Door de herinrichting van de verkeersknopen E34 en E17 komt meer ruimte voor groene voorzieningen vrij. De bestaande, versnipperde groengebieden rondom het tracé sluiten straks beter op elkaar aan door middel van ecoducten, ecotunnels en aan te leggen beken. Ze vormen dan één groot natuurgebied: Ringpark West.

Voor de kwaliteitsborging doen wij keuringen op de bouwplaats en daarnaast voeren we ook controles uit bij onderaannemers en leveranciers in België en Nederland. Een zeer divers takenpakket voor een groot aantal kunstwerken. Dit is een essentiële schakel voor de aannemer om de kwaliteit in de uitvoering op een duidelijke wijze aantoonbaar te kunnen borgen.

Voor het ontwerp en engineering hebben we in anderhalf jaar tijd in totaal 17 geluidsschermen en leuningwerken (met diverse hoogtes en fundaties) uitgewerkt (DO en UO). Deze ontwerpen kenmerken zich door een hoog detailniveau in de 3D-modellen in Revit en de grote aandacht voor de diverse raakvlakken met betrekking tot andere ontwerpdisciplines en uitvoering.

Het resultaat

Het deelproject moet zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor Zwijndrecht en Linkeroever. De doorstroming op de snelweg wordt beter, het sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken en lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg.

Voor de omwonenden vermindert de geluidshinder door de plaatsing van de geluidsschermen. Door de natuurgebieden te verbinden, komt er meer ruimte vrij voor recreatie. Dat verbetert de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad, zeker in combinatie met de P&R-zone en het aansluitend openbaar vervoer. Bovendien wordt de fietsinfrastructuur verder uitgebouwd.

Naar verwachting is de Oosterweelverbinding in 2030 klaar.

Onze partners

Onze partners: Rinkoniên (Mobilis, Stadsbader, Artes en CIT Blaton)

Principaal: Lantis

Beeldmateriaal: Lantis

Andere voorbeeldprojecten