Wat we bieden - Projecten

Veelzijdige contract­beheersing

SCB Afsluitdijk: onderhoud en renovatie van een iconische dijk.

In een dynamische omgeving, met grote maatschappelijke belangen, weten we door goede communicatie de vele uitdagingen gezamenlijk te overwinnen.

De uitdaging

In 1932 werd de Afsluitdijk gedicht waardoor het IJsselmeer ontstond. Na 90 jaar was de dijk toe aan renovatie en aanpassingen om hem toekomstbestendig te maken. Er was nood aan de versterking en verhoging van de dijk aan de Waddenzee en IJsselmeerzijde, de aanleg van een doorlaat in de dijk voor de vismigratierivier en het voorzien van extra spui- en pompcapaciteit. De schutsluizen Den Oever en Kornwerderzand moesten daarnaast worden voorzien van een keersluis aan de Waddenzeezijde voor het keren van extreem hoog water.

Rijkswaterstaat heeft het werk als een DBFM-contract in de markt gezet. De opdrachtnemer bouwt het werk en verzorgt daarnaast voor 25 jaar de exploitatie. Wagemaker is belast met de systeemgerichte contractbeheersing en certificaatcoördinatie tijdens de realisatie van deze uitdagende DBFM-overeenkomst.

De oplossing

Wij hebben jarenlange, succesvolle ervaring met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor grote realisatiecontracten van RWS, door onze kennis van uitvoeringsrisico’s en de contracten samen met onze partner RHDHV. Sinds de werkzaamheden op de keersluis Heumen, de eerste uitbestede SCB-overeenkomst, zijn wij betrokken bij de realisatie van contracten waaronder de ‘natte’ DBFM-contracten Keersluis Limmel, de Beatrixsluis en Sluis Eefde. Naast SCB hebben we hierin ook ervaring opgebouwd met certificaatcoördinatie. Deze expertise brengen wij samen in een van de grootste realisatiecontracten van deze tijd. Hierbij haken wij ook medewerkers aan die bij vorige projecten DBFM-expertise hebben opgebouwd.

We werken in een compact team met korte lijnen en duidelijke verantwoordelijkheden. Het team werkt nauw samen met zowel RWS als Levvel, de opdrachtnemer van het project. De contacten op de werkvloer lopen in eerste instantie via de uitvoeringsspecialisten die de waarnemingen en toetsen op de bouwplaats uitvoeren. Resultaten van waarnemingen en toetsen worden altijd besproken met de uitvoerenden in het kader van hoor en wederhoor. Dat draagt bij aan de goede onderlinge verstandhouding en de kwaliteit van het werk.

Daarnaast ondersteunen wij in de uitvoering met technisch advies.

‘De contractbeheersing bij het project Afsluitdijk is zoiets als spelen in de Champions League. De lat ligt ontzettend hoog, en iedereen kijkt mee. Om dan de doelen te halen met een tevreden opdrachtgever geeft ontzettend veel voldoening.’

Richard Kolthoorn, adviseur-projectleider bij Wagemaker

Het resultaat

Dankzij de inzet van onze medewerkers is de contractbeheersing een betrouwbare poot om een uitspraak te doen over het functioneren van het managementsysteem en de conformiteit van het geleverde werk. Dit draagt weer bij aan een beheerste afgifte van de certificaten.

In een dynamische omgeving, met grote maatschappelijke belangen, weten we door goede communicatie de vele uitdagingen gezamenlijk te overwinnen.

Meer weten over contractbeheersing?

Richard vertelt je er graag meer over:

Richard Kolthoorn

Adviseur-projectleider

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Onze partners: Royal HaskoningDHV, Levvel (BAM, Van Oord en Rebel)

Principaal: Rijkswaterstaat

Andere voorbeeldprojecten