N3MP: De Nieuwe Driemanspolder

Tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag is een historische inpoldering omgevormd tot nieuwe natuur, recreatiegebied en piekberging: De Nieuwe Driemanspolder, N3MP.
Met de aanleg van de piekberging in het gebied verbetert de waterveiligheid in het Rijnlandse boezemstelsel én ontstaat er meer ruimte voor natuur en recreatie.

 

Waterwerk

Tijdens de aanleg is er circa 1,8 miljoen kuub grond verzet bij de opbouw van de kades en het creëren van de Piekberging. Om het water goed te kunnen beheren, zijn er een vijftal waterregulerende kunstwerken gebouwd. Deze zorgen voor een beheerste toe- en afstroom van het water. De instroom begint bij de Ringsloot. Het inlaatwerk laat hier het water 2 meter zakken. Vervolgens gaat de Ringsloot over in de Limietsloot waar een tweede inlaatwerk het water nog 2 meter laat zakken tot bijna 6,3 meter -NAP! Een bijzonder waterwerk in het gebied is het aquaduct dat het water in de Voorwegwetering over de Limietsloot laat stromen.

Vormgeving ‘watermachine’

Alle waterwerken zijn ook door hun robuuste vormgeving verankerd in het landschap. In de kunstwerken is het maximale piekpeil permanent zichtbaar gemaakt met de onderrand van het beton. In het gebied wordt de werking van deze ‘watermachine’ aan de bezoeker toegelicht. Zo ervaar je in de Nieuwe Driemanspolder hoe het Hoogheemraadschap aan de knoppen draait om de omgeving droge voeten te laten houden.

Bruggen

Naast de waterregulerende kunstwerken is een dertigtal bruggen aangelegd voor de gebruikers van het gebied. In de diverse wandel-, fiets- en menpaden liggen bruggen met een betonnen fundering en een staal met composiet dek. Voor het reguliere en landbouwverkeer zijn grote betonnen bruggen ontworpen. Alle bruggen vormen samen één familie in vormentaal en materiaalgebruik.

Samen zorgen al deze kunstwerken voor een veilige werking van het watersysteem én geven de recreant ruimte om te genieten van de natuur.

 
Principaal: Hoogheemraadschap Rijnland
Opdrachtgever: Aannemerscombinatie Dijkencombi
Globale omschrijving opdracht: Van het architectonisch ontwerp tot en met de uitvoering ontwerpt Wagemaker alle kunstwerken in De Nieuwe Driemanspolder.
 

N3MP

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp