Wat we bieden - Projecten

Integraal architectonisch ontwerp

Busstation Woensel: openbaar vervoer knooppunt Eindhoven Noord.

'Door de kolommenstructuur van het busstation in eenzelfde ritme te ontwerpen als de bomen, bevestigt dit de relatie tussen de eiken en de overkapping. Ze gaan samen de dialoog aan over de toekomst: wordt de overkapping eventueel uitgebreid, dan zullen de bomen in dit ritme stappen terug moeten zetten.'

Els Mommersteeg, architect bij Wagemaker

 

De uitdaging

De gemeente Eindhoven bouwt samen met een aantal omliggende gemeenten in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven aan een netwerk voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.  Dit netwerk maakt snelle OV-verbindingen mogelijk als alternatief voor de auto. De tweede Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn (HOV2) loopt van Nuenen naar de High Tech Campus, langs onder andere de binnenstad, het Catharinaziekenhuis en Winkelcentrum Woensel. HOV2 sluit aan op HOV1, zodat ook Strijp S, Eindhoven Airport en Meerhoven verbonden zijn met het netwerk.

In het project was een nieuw busstation voorzien bij winkelcentrum Woensel, op de kop van de Montgomerylaan, dat zorgvuldig ingepast moest worden in de bestaande omgeving. Deze halte moest als centraal overstapstation dienen voor het noordelijke gedeelte van Eindhoven.

Wagemaker kreeg de opdracht voor het integraal ontwerp van het busstation: het architectonisch, constructief en bouwkundig ontwerp inclusief kostenraming, opzet BIM-model en het uitwerken van de vraagspecificatie.

De oplossing

Er is gekozen voor een integrale benadering waarbij zowel constructeur, modelleur als architect vanaf de start digitaal hebben samengewerkt in één model.

De draagstructuur heeft een modulaire opbouw van repeterende stalen kolommen, die overlopen in omhoog reikende spanten die naar buiten toe steeds slanker worden. De wisseling in opbouw zorgt dat het dak van 25 x 28 meter op slechts zes kolommen rust. Het fors uitkragende dakvlak over de busbaan beschermt de reizigers op het middenperron tegen (slag)regen. Het glazen dak is onder een hoek geplaatst wat de dynamiek in het ontwerp ondersteunt en tevens zorgt dat het regenwater maximaal benut wordt om het glas schoon te houden.

Het noordelijke deel van het busstation is overdekt, het zuidelijke deel niet. Dat vormt de overgang naar de groene laanstructuur van de Montgomerylaan. De meeste bomen zijn bij de realisatie van de overkapping gespaard, waardoor de fraaie, driedubbele bomenrij en de middenberm van de Montgomerylaan zijn behouden. 

Om risico’s in de gegevensoverdracht naar de uitvoerende partij te minimaliseren heeft de gemeente Eindhoven het in Tekla ontworpen BIM-model geheel als digitaal contractstuk van toepassing verklaard. Onze visualisaties zijn tot aan de bestekfase vervaardigd voor de beeldvorming. De opdrachtnemer kon de benodigde informatie ten behoeve van de productie en samenstelling van de constructie direct uit het model exporteren.

‘In het ontwerpproces vormt de afstemming met de ontwerpende partij een onmisbare maar vaak tijdrovende schakel. Doordat we een eigen architect in huis hebben, konden we één integraal ontwerp aanbieden met een planning, kosten, uitvoerbaarheid én vormgeving. Dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgever en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.’

Olaf Dirkx, adjunct directeur bij Wagemaker

Het resultaat

Het resultaat is een compact, esthetisch fraai busstation waarbij de stalen draagstructuur van de overkapping een dialoog aangaat met de eiken in de middenberm en het zigzag ritme waarin ze geplant zijn. Het is een mechanisch complex model, waar de verlichting en de afwatering in geïntegreerd zijn.

Door het opnemen van alle buslijnen in het busstation is één groot middenperron ontstaan met aan weerszijden een langs-perron. Hierdoor kunnen grote aantallen passagiers in-, uit- en overstappen voor een vlotte aansluiting op de rest van de stad en het omliggende gebied.

Mochten er in de toekomst extra buslijnen bijkomen, dan is het station eenvoudig verder uit te breiden dankzij ons modulair ontwerp.

Onze partners

Onze partners: KWS Infra, Anton Constructiewerken, IFS Building Systems

Principaal: Gemeente Eindhoven

Fotografie: Rindert van den Toren

Andere voorbeeldprojecten