Wat we bieden - Projecten

Stalen fietsbrug

Tegenbosch: netwerkboogbrug verlicht verkeersdrukte in Eindhoven.

‘In samenwerking met gemeente Eindhoven en Wagemaker is deze schitterende en uitdagende stalen fietsbrug tot stand gekomen. Met de expertise van Wagemaker, die als partner in het bouwteam met Dura Vermeer en Ploegam het ontwerpmanagement en ontwerp heeft verzorgd, is het schetsontwerp uitgewerkt tot DO en UO en volgens planning afgerond. Wagemaker heeft de benodigde bouwbegeleiding perfect uitgevoerd, en door de goede samenwerking werd de brug op de vooraf vastgestelde datum geplaatst.’

Kees Smaling, projectleider bij Dura Vermeer Infra

De uitdaging

Om de regio Brainport en vliegveld Eindhoven goed bereikbaar te houden, moest de doorstroming van het verkeer in het noordwesten van de stad worden verbeterd. Een fietsbrug moest meer capaciteit mogelijk maken voor het gemotoriseerd verkeer. Rijkswaterstaat wilde een vrij indeelbare rijksweg. Daarom is gekozen voor een netwerkboogbrug ten zuiden van het bestaande viaduct die de A2 en de N2 in één keer overspant.

Wagemaker heeft het constructief ontwerp gemaakt, op basis van het vormgevingsontwerp van de architect en een aantal harde randvoorwaarden.

De oplossing

Wagemaker heeft in bouwteamverband met opdrachtgever gemeente Eindhoven en Bouwcombinatie Dura Vermeer – Ploegam het ontwerp uitgewerkt.

Het brugtype moest geschikt zijn voor het realiseren van één overspanning. De hoofdoverspanning volgt dus direct uit de breedte van de Rijksweg A2 en N2, inclusief op- en afritten. Bij dit type brug zijn relatief weinig brugpijlers nodig. Ook de Tegenbosch heeft alleen pijlers aan weerszijden van de overspanning. Dit creëert een rustig beeld zonder steunpunten, dat automobilisten vrij zicht geeft op de weg, verkeersborden en de op- en afritten. Bovendien is het mogelijk om in de toekomst, indien nodig, de wegindeling aan te passen.

‘Een prachtig project, dat tot stand is gekomen in een hele plezierige, collegiale samenwerking met alle mensen uit het bouwteam.’

Marcel Somers, projectleider-constructeur bij Wagemaker.

De Tegenbosch-brug is een stalen fietsbrug waardoor de minimale benodigde vrije ruimte boven de Rijksweg maar liefst 7 m bedraagt. In verband met het nabijgelegen vliegveld Eindhoven is ook de hoogte van de top van de boog begrensd. Door geen aanbruggen te maken, maar de eindvelden vast aan de hoofdoverspanning van de brug te verbinden, ontstond een voegloze brug, wat de gemeente Eindhoven graag wilde.

De brug heeft een stalen hoofdstructuur en het dek bestaat uit een verdeuvelde staal-betonconstructie.

Het resultaat

De nieuwe brug, met een hoofdoverspanning van ruim 130 m, overspant 14 rijstroken: van de N2, A2 en de op- en afritten.

Fietsers die eerst gebruikmaakten van het fietspad langs de Anthony Fokkerweg, gebruiken voortaan de nieuwe fietsbrug. Het fietspad op de Anthony Fokkerweg werd omgebouwd tot een extra rijstrook. Zo werd op het bestaande viaduct over de A2 meer ruimte gecreëerd voor gemotoriseerd verkeer.

De nieuwe fietsbrug sluit aan op de doorgaande fietsroute en op de recreatieve fietsroutes in de regio. 

De brug is vernoemd naar een oude boerderij die in de buurt van de brug heeft gestaan.

Een vraag over construeren in staal?

Marcel vertelt je er graag meer over:

Marcel Somers

Projectleider-constructeur

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Onze partner: Combinatie Dura Vermeer – Ploegam

Principaal: Gemeente Eindhoven

Fotografie: Paul Poels fotografie

Andere voorbeeldprojecten