Wat we bieden - Projecten

Hoogwaardige afwerking en complex script

Onderdoorgang Goes: op alle vlakken een kunstwerk.

‘De uitdagingen waren de samenstelling van de ondergrond, het hoge en zoute/brakke grondwater en de omgeving waarin gebouwd moest worden. ProRail heeft de route naar het uiteindelijke resultaat erg positief ervaren. De gemeente Goes, als stakeholder, en ProRail, als opdrachtgever, zijn uitermate tevreden met het verkregen resultaat.’

Stan Sontrop, bouwmanager bij ProRail.

De uitdaging

Goes is enorm gegroeid sinds de aanleg van de Zeeuwse Lijn eind 19de eeuw, de spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen die Goes passeert. Het verkeer werd steeds drukker en het treinverkeer nam toe. Het verkeer in de binnenstad ondervond vaak hinder van de gesloten spoorbomen.  Bovendien vormt een spoorwegovergang altijd een risico voor de verkeersveiligheid. Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, werd de aanleg van een spooronderdoorgang onderzocht.

Wagemaker is benaderd voor de uitwerking van het voorontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp van de onderdoorgang.

De oplossing

De spoorkruising bestaat uit drie sporen verdeeld over twee betonnen dekconstructies. Eén spoor ligt in een trogbrug, de andere twee sporen liggen op een plaatbrug. Tussen de brugdekken in is een vide gecreëerd.

Bij de onderdoorgang was het funderingsontwerp dominant voor het constructief ontwerp. De grillige ondergrond voor de toeritten was niet geschikt om te funderen op staal en daarbij diende de constructie tegen opdrijven beschermd te worden. Daarom is gekozen voor een fundering op prefab voorgespannen betonnen palen en is extra wapening toegepast vanwege het zoute water.

De uitwerking van het constructief ontwerp kende enkele uitdagende onderdelen, waarbij de gesloten moot ter plaatse van de trogbrug en trappenhuis de meeste aandacht vroeg. Doordat het trein- en autoverkeer niet haaks kruisen, treedt er krachtswerking op in verschillende richtingen. Hierdoor krijgen de spoorkruisende moten een complexe vorm die een extra dimensie geeft aan de krachtswerking.

"Ik werk graag mee aan de bouw van kunstwerken met een mooie uitstraling. Dit project in Goes is daar een typisch voorbeeld van. Het ontwerp was een uitdaging en de bouw ook! Trots op het eindresultaat!"

Marcel Somers, projectleider-constructeur bij Wagemaker

Naast de ontwerpvoorschriften van ProRail, en de projectspecifieke documenten is door een ontwerpbureau een beeldkwaliteitsplan voor de hele stationsomgeving gemaakt. Het ontwerp heeft een hoogwaardig bouwkundig afwerkingsniveau met verschillende soorten wandbekleding, wandafwerking en leuningen die goed op elkaar aansluiten. De wanden van de onderdoorgang zijn voorzien van kunst, die speciaal hiervoor is ontworpen door de in Goes woonachtige kunstenaar George Schade.

De gebogen vorm van het ontwerp en het verticale alignement maakten de digitale modellering extra uitdagend door de hoeveelheid variabelen en de complexiteit in het script. Het gebruik van het script maakte het mogelijk om sneller de wijzigende ontwerpinput in het project te beoordelen en verwerken in het model.

Het resultaat

De spooronderdoorgang sluit middels een nieuwe weg aan op de bestaande rotonde Poelplein en aan de noordzijde op de bestaande weg met een nieuwe rotonde. Ook de fiets- en voetpaden zijn aangesloten op de nieuwe rotondes om de routing vanuit de onderdoorgang logischer te maken. Naast de hoogwaardig bouwkundige afwerking van de onderdoorgang zelf is ook de stationsomgeving opgewaardeerd.

Het project is zeer snel opgeleverd: er was precies een jaar beschikbaar voor de engineering, het doorlopen van de ontwerpen tot aan de uitvoering en het inrijden van de spoordekken. De uitwerking van het constructieve ontwerp tot een realiseerbare oplossing, was een ingewikkeld proces. De vooraf vastgestelde treinvrije periodes (TVP) waren zeer uitdagend en vergden een intensieve samenwerking, gedetailleerde planning en voorbereiding van alle benodigde disciplines. De treinen moesten immers weer op tijd rijden!

Onze partners

Onze partners: Gebroeders De Koning

Principaal: ProRail/Gemeente Goes

Fotografie: Wagemaker

Andere voorbeeldprojecten