Wat we bieden - Projecten

Integraal ontwerp opgetild kruispunt

Coloradoviaduct: grootschalig opgetild kruispunt op de Maasvlakte.

Het project bestaat uit één enorm kunstwerk dat centraal gelegen is in het project. 4400 m3 is het indrukwekkende volume van de (deels) in het werk gestorte dekconstructie van dit hooggelegen kruispunt. In alle vier de windrichtingen sluiten wegen aan met daarin ook weer eigen kunstwerken.

De uitdaging

Tijdens de ontwikkeling van Maasvlakte 2 zou de manier waarop de APM-Terminal op de N15 werd aangesloten leiden tot een enorme toename van het verkeer. Zodanig zelfs dat een gelijkvloers kruispunt niet meer zou volstaan. Daarom was een nieuw verkeersknooppunt nodig op het uiterste puntje van dit nieuw stukje Nederland.

Alle ontwerpwerkzaamheden vielen onder onze verantwoordelijkheid, vanuit onze rol als ontwerpcoördinator en ontwerper beton en wegen.

De oplossing

In een grootschalige reconstructie werd het bestaande kruispunt ‘opgetild’, waardoor ruimte ontstond voor het ongelijkvloers laten kruisen van wegen, leidingstroken en spoorlijnen. De (deels) in het werk gestorte dekconstructie van dit hooggelegen kruispunt heeft met zijn 4400 m3 een indrukwekkend volume. Het kunstwerk is een doosconstructie opgedeeld in acht velden en vier hoekstukken.

Het geheel bestaat uit een onderbouw (vloeren met wanden) die gefundeerd is op staal, tussensteunpunten met een paalfundatie en hooggelegen landhoofden die gefundeerd zijn op een gewapende grondconstructie. De dekconstructies zijn opgebouwd met prefab liggers.

Door de vorm van het kruispunt ontstonden veel variaties in elementlengten en oplegblokken. De prefab liggers overspannen in verschillende richtingen en zijn uiteindelijk middels één druklaag als een massieve plaat aan elkaar gekoppeld. Ook de indeling van deze liggers en de krachtsverdeling per ligger is door ons uitgewerkt ten behoeve van de verdere detailengineering door de leverancier.

‘Dit project kenmerkte zich door de technische uitdagingen en de enorme tijdsdruk voor het ontwerp en de uitvoering. Samen met het uitvoeringsteam en de betrokken onderaannemers hebben we deze uitdagingen overwonnen en kijken we terug op een succesvolle samenwerking. Ik heb tijdens dit project heel erg veel geleerd en ben erg trots op het eindresultaat!’

Stefan Schoenmakers, ontwerpleider bij Wagemaker

Verderop zijn onder de aansluitende wegen nog vijf viaducten gebouwd en een overkluizing voor het eigen spoor van chemieproducent Lyondell. De ‘opgetilde’ wegen naar het kruispunt toe zijn gefundeerd op een gewapende grondconstructie en afgewerkt met prefab voorzetwanden en antracietkleurige randelementen (beide met een kenmerkend reliëf) die een sterk gebaar vormen en herkenbaarheid geven aan dit knooppunt van wegen en spoor.

Wij droegen de integrale ontwerpverantwoordelijkheid en verzorgden de coördinatie van alle raakvlakken, waaronder alle prefab liggers en rand- en wandelementen, de fundaties met gewapende grondconstructies, het wegontwerp en de voorzieningen voor wegmeubilair en HWA. Ook de directe nabijheid van de aanwezige kabel- en leidingstroken en de hoogspanningsleidingen boven het knooppunt vroegen specifieke aandacht.

Het resultaat

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in een zeer kort ontwerp- en realisatietraject een markante oplossing gekregen voor de toenemende drukte op de Maasvlakte. Een enorm kunstwerk dat centraal gelegen is in het project. In alle vier de windrichtingen sluiten er wegen op aan met hun eigen kunstwerken.

Meer weten over integrale ontwerpen?

Stefan vertelt je er graag meer over:

Stefan Schoenmakers

Ontwerpleider

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Onze partner: Boskalis MNO (integraal ontwerp) / Spanbeton BV (prefab dekliggers)

Principaal: Havenbedrijf Rotterdam

Fotografie: Rindert van den Toren

Andere voorbeeldprojecten