Wat we bieden - Projecten

Veilig (vaar)­wegen­netwerk

A Vaarwegen West-Nederland Zuid: bijdragen aan de veiligheid.

’Beweegbare bruggen in West-Nederland Zuid hebben een belangrijke rol in het hoofdvaar- en wegennet in Nederland. Het cluster WNZ A Vaarwegen staat de komende jaren voor een grote uitdaging, namelijk de overbruggingsmaatregelen van beweegbare bruggen tot de grootschalige renovatie. Wij zijn trots dat we onze kennis en expertise kunnen inzetten bij het verbeteren van de veiligheidssituaties.

Linda Ippel, adviseur integrale veiligheid bij Wagemaker

De uitdaging

Het cluster WNZ A Vaarwegen is verantwoordelijk voor het onderhoud van vaarwegen, beweegbare bruggen, kleine sluizen en doorstroomgebied Noordwaard in de regio West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat. Deze regio komt geografisch nagenoeg overeen met de provincie Zuid-Holland. Het cluster levert, samen met de beheerders en haar opdrachtnemers, een belangrijke bijdrage aan het continueren en vergroten van de beschikbaarheid en veiligheid van het (vaar)wegennetwerk van Rijkswaterstaat. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud van bewegingswerken, bediening en besturing van onder andere de Merwedebrug Gorinchem, Van Brienenoordbrug en de Spijkenisserbrug en het groenonderhoud op de steenachtige oevers.

Wagemaker levert samen met het cluster WNZ A Vaarwegen en haar opdrachtnemers een belangrijke bijdrage aan het signaleren, waarschuwen en het treffen van maatregelen om gebreken, veiligheidsrisico’s of calamiteiten te beheersen.

De oplossing

Voor de uitvoering van de opdracht bieden wij projectspecifieke, integrale veiligheidsoplossingen. Denk hierbij aan het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan inclusief Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het beoordelen van werkplannen conform de Arbowet, het uitvoeren van veiligheidsrondes en safety walks en het adviseren van het cluster WNZ A Vaarwegen bij veiligheidsvraagstukken.  

Daarnaast stimuleren wij de veiligheidscultuur binnen het cluster door activiteiten te organiseren waarbij veiligheid in de breedste zin van het woord centraal staat.

Het resultaat

Door integrale veiligheid te borgen vanaf de start van de contractvoorbereidingsfase tot en met de oplevering en overdracht van de projecten aan de beheerder, vergroten wij de veiligheid en de veiligheidscultuur binnen het cluster A Vaarwegen WNZ en haar opdrachtnemers.

Onze partners

Principaal: Rijkswaterstaat, Vaarwegen A WNZ

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten